Ile można dorobić do renty rodzinnej

0
1558
ile mozna dorobić do renty rodzinnej

To ile można dorobić do renty rodzinnej jest obwarowane szeregiem różnych czynników. Przede wszystkim należny sprecyzować kto jest upoważniony do otrzymywania renty rodzinnej i jest maksymalny próg dochodów poza rentą rodzinną, którą można osiągnąć nim owa renta zostanie nam pomniejszona lub odebrana. Do otrzymywania świadczeń z tytułu renty rodzinnej upoważnieni są wdowcy, wdowy, dzieci i rodzice. Lecz każda z tych grup musi spełniać inne warunki celem uzyskania świadczeń.

I tak Dzieci poosiada prawo do otrzymywania świadczeń z tytułu renty rodzinnej do 16 roku życia lub do ukończenia procesu edukacji, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Niezależnie od wieku, do pozyskiwania świadczeń z tytułu renty rodzinnej są również upoważnieni wszyscy ci, którzy utracili całkowita zdolność do podejmowania pracy przed 16 rokiem życia, lub w wypadku edukacji, przed 25 rokiem życia. Za to wdowiec lub wdowa ma prawo do pobierania świadczeń z tytułu renty rodzinnej, jeśli w chwili śmierci współmałżonka osiągnęli wiek 50 lat, lub sprawują pieczę nad dzieckiem w wielu poniżej 16 lat, lub gdy opiekują się dzieckiem z orzeczoną całkowitą niezdolnością podjęcia pracy, gdy dorośnie.

Rodzice mają prawo do otrzymywania świadczeń z tytułu renty rodzinnej, jeżeli ich dzieci umarły i były jedynym źródłem utrzymania rodziców.

Renta rodzinna z tytułu zmarłej osoby wynosi 85% kwoty, jaka by otrzymywała dana osoba. Od dnia 1 marca 2017 roku. Ta kwota została ustalona na wysokości 1000 zł. Należy również pamiętać, że do świadczeń z tytułu renty rodzinnej przysługują również dodatki. Między innymi takie dodatki jak dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla kombatantów, dodatek dla osób świadczących tajne nauczanie języka polskiego przed dniem 1 września 1939 roku.

renta rodzinna

Dodatkowo do świadczeń z tytułu renty rodzinnej mogą zostać pobierane dodatki za zastępczą służbę wojskową, dla osób zmuszonych do prac przymusowych podczas deportacji, oraz ryczałt energetyczny. To ile można dorobić do renty rodzinnej jest w takim wypadku uzależnione od naszej biografii, wieku oraz stanu rodzinnego. Dodatkowo należny pamiętać o tym, że bezpośrednio wysokość kwoty, którą można dorobić do renty rodzinnej, jest kwota, która należy przekalkulować i sprowadzić czy nie przekroczymy tym samym dopuszczalnych progów dochodu i czy nie odbiorą nam prawa do pobierania renty rodzinnej.

Jeśli rencista dorabiający do świadczeń rodzinnych nie przekroczy 70% wartości średniego wynagrodzenia za zeszły kwartał kalendarzowy, to jego prawa do pobierania świadczenia rodzinnego pozostaną bez zmian. Natomiast jeżeli przekroczy on tę kwotę, ale nie przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, to jego świadczenie rodzinne zostanie adekwatnie pomniejszone o różnice uzyskanej kwoty. Natomiast, jeżeli przekroczy on 130% średniego wynagrodzenia za zeszły kwartał, to jego prawo do otrzymywania świadczeń rodzinnych zostanie zawieszone. Dlatego też ile można dorobić do renty rodzinnej należy starannie przeliczyć i zorientować się co się najbardziej nam opłaca.

Podjęcie dodatkowego zatrudnienia podczas pobierania świadczeń z tytułu renty rodzinnej nie jest jednoznacznie związane z jej utratą. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że w wypadku utracenia bądź pomniejszenia ewentualnych świadczeń z tytułu renty rodzinnej, następuje również pomniejszenie lub zawieszenie wszelakich otrzymywanych dodatków. Warto przy okazji wspomnieć, że do świadczeń z tytułu renty, mogą również dorobić beneficjenci renty socjalnej. Lecz zasady z tym związane są nieco inne. W wypadku przekroczenia dochodu w wysokości 70% średniej pensji krajowej, świadczenia z tytułu renty socjalnej są przerywane.

dorobić do renty rodzinnej

Dodatkowo obowiązek przekroczenia owego progu zarobku leży na beneficjencie. W wypadku, jeśli beneficjent świadczenia renty socjalnej przekroczy 70% średniej krajowej i nie poinformuje o tym ZUS, to świadczenia za miesiąc, w którym osiągnął taki dochód, jak również wszystkie następujące później miesiące po przekroczeniu tego progu ulegają zwrotowi. Tym samym całą tę kwotę należy zwrócić. Świadczenie z tytułu renty socjalnej przysługuje wszystkim, którzy utracili całkowitą zdolność do podjęcia pracy zarobkowej przed 16 rokiem życia lub podczas trwania edukacji.

W roku 2017 została kwota świadczenia ustalona na wysokości 840 zł. Niezależnie od tego, jaka jest wysokość naszej renty rodzinnej, czy socjalnej, która niejako jest następstwem niektórych przypadków renty rodzinnej, każda forma aktywności zawodowej jest cenna. Aktywizacja zawodowa w choćby małym wymiarze, poza oczywistymi korzyściami finansowymi dla osoby pracującej, niesie ze sobą szereg korzyści psychicznych o fizycznych przyczyniających się do długiego życia.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here