Sprawozdanie finansowe i jego elementy

0
415
Sprawozdanie finansowe i jego elementy

Wiele przedsiębiorstw zobowiązanych jest do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego na koniec każdego roku swojej działalności. Obowiązek ten obejmuje podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz te, które wybrały księgi rachunkowe jako sposób ewidencjowania. Składane sprawozdanie jest zbiorem danych księgowych dostarczających informacji o sytuacji księgowej firmy.

Termin sporządzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sporządza się je nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Podlega ono zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy oraz przez kierownika jednostki. W przypadku gdy zarządzających jest więcej, wymagane są wszystkie podpisy. Na tym etapie potrzebna jest współpraca z biegłym rewidentem, który przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych. Należy pamiętać, że sprawozdanie finansowe dotyczy wszystkich jednostek, które zostały objęte wpisem do Krajowego Rejestru Finansowego.

Elementy składowe sprawozdania finansowego

Prawidłowo wykonane sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie i objaśnienia. Wybrane podmioty np. banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji muszą ponadto złożyć rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym. Składając roczne sprawozdania finansowe należy do niego dołączyć również sprawozdanie z działalności jednostki.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego

Kierownik jednostki posiada podwójną odpowiedzialność karną w razie niewywiązania z obowiązku. Pierwsza jest za niezłożenie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego natomiast druga za nieprzedstawienie ich we właściwym urzędzie skarbowym. Kara za to wykroczenie waha się w granicach od 200 zł do 40 000 zł, jeżeli chodzi o urząd skarbowy. Natomiast w Krajowym Rejestrze Skarbowym może czekać na nas kara od 100 zł do 1 080 000 zł, a nawet kara pozbawienia wolności do 2 lat. Prowadząc przedsiębiorstwo, powinniśmy szczególnie zadbać o poprawność dokumentów księgowych. Warto rozpocząć stałą współpracę z dobrym doradcą podatkowym. Przyda nam się również biegły rewident, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych oraz czuwał na prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here